Sạc Laptop Lenovo-ThinkPad

Sạc Laptop Lenovo Legion 5 Pro 16IAH7H - Chân USB KIM - 20V-15.0A - 300W - ZIN

Sạc Laptop Lenovo Legion 5 Pro 16IAH7H - Chân USB KIM - 20V-15.0A - 300W - ZIN

1.490.000₫
Sạc Laptop Lenovo Yoga 7-14ITL5 - Chân USB Type-C - 20V-3.25A - 65W - ZIN

Sạc Laptop Lenovo Yoga 7-14ITL5 - Chân USB Type-C - 20V-3.25A - 65W - ZIN

690.000₫
Sạc Laptop Lenovo IdeaPad 530s-14IKB - Chân Nhỏ - 20V-3.25A - 65W - ZIN

Sạc Laptop Lenovo IdeaPad 530s-14IKB - Chân Nhỏ - 20V-3.25A - 65W - ZIN

395.000₫
Sạc Laptop Lenovo Thinkpad T490s - Chân USB Type-C - 20V-3.25A - 65W - ZIN

Sạc Laptop Lenovo Thinkpad T490s - Chân USB Type-C - 20V-3.25A - 65W - ZIN

690.000₫
Sạc Laptop Lenovo Thinkpad T480s - Chân USB Type-C - 20V-3.25A - 65W - ZIN

Sạc Laptop Lenovo Thinkpad T480s - Chân USB Type-C - 20V-3.25A - 65W - ZIN

690.000₫
Sạc Laptop Lenovo Ideapad 11 - Chân Nhỏ - 5.0V-4.0A - 20W - ZIN

Sạc Laptop Lenovo Ideapad 11 - Chân Nhỏ - 5.0V-4.0A - 20W - ZIN

450.000₫
Sạc Laptop Lenovo Chân USB Kim - 20V-2.25A - 45W - ZIN

Sạc Laptop Lenovo Chân USB Kim - 20V-2.25A - 45W - ZIN

350.000₫
Sạc Laptop Lenovo Thinkpad T14s - Gen 1 - Chân USB-C - 20V-3.25A - 65W - ZIN

Sạc Laptop Lenovo Thinkpad T14s - Gen 1 - Chân USB-C - 20V-3.25A - 65W - ZIN

690.000₫
Sạc Laptop Lenovo Chân USB Kim - 20V-11.5A - 230W - ZIN

Sạc Laptop Lenovo Chân USB Kim - 20V-11.5A - 230W - ZIN

1.200.000₫
Sạc Laptop Lenovo Thinkpad E15 - Gen 4 - Chân USB Type-C - 20V-3.25A - 65W - ZIN

Sạc Laptop Lenovo Thinkpad E15 - Gen 4 - Chân USB Type-C - 20V-3.25A - 65W - ZIN

690.000₫
Sạc Laptop Lenovo Thinkpad E15 - Gen 3 - Chân USB Type-C - 20V-3.25A - 65W - ZIN

Sạc Laptop Lenovo Thinkpad E15 - Gen 3 - Chân USB Type-C - 20V-3.25A - 65W - ZIN

690.000₫
Sạc Laptop Lenovo Thinkpad E15 - Gen 2 - Chân USB Type-C - 20V-3.25A - 65W - ZIN

Sạc Laptop Lenovo Thinkpad E15 - Gen 2 - Chân USB Type-C - 20V-3.25A - 65W - ZIN

690.000₫
Sạc Laptop Lenovo Thinkpad E15 - Gen 1 - Chân USB Type-C - 20V-3.25A - 65W - ZIN

Sạc Laptop Lenovo Thinkpad E15 - Gen 1 - Chân USB Type-C - 20V-3.25A - 65W - ZIN

690.000₫
Sạc Laptop Lenovo ThinkBook 13s - Gen 3 - Chân USB Type-C - 20V-3.25A - 65W - ZIN

Sạc Laptop Lenovo ThinkBook 13s - Gen 3 - Chân USB Type-C - 20V-3.25A - 65W - ZIN

690.000₫
Sạc Laptop Lenovo ThinkBook 13s - Gen 2 - Chân USB Type-C - 20V-3.25A - 65W - ZIN

Sạc Laptop Lenovo ThinkBook 13s - Gen 2 - Chân USB Type-C - 20V-3.25A - 65W - ZIN

690.000₫
Sạc Laptop Lenovo ThinkBook 15 - Gen 3 - Chân USB Type-C - 20V-3.25A - 65W - ZIN

Sạc Laptop Lenovo ThinkBook 15 - Gen 3 - Chân USB Type-C - 20V-3.25A - 65W - ZIN

690.000₫
Sạc Laptop Lenovo ThinkBook 15 - Gen 2 - Chân USB Type-C - 20V-3.25A - 65W - ZIN

Sạc Laptop Lenovo ThinkBook 15 - Gen 2 - Chân USB Type-C - 20V-3.25A - 65W - ZIN

690.000₫
Sạc Laptop Lenovo ThinkBook 13s-IWL - Chân USB Type-C - 20V-3.25A - 65W - ZIN

Sạc Laptop Lenovo ThinkBook 13s-IWL - Chân USB Type-C - 20V-3.25A - 65W - ZIN

690.000₫
Sạc Laptop Lenovo ThinkBook 14 - Gen 3 - Chân USB Type-C - 20V-3.25A - 65W - ZIN

Sạc Laptop Lenovo ThinkBook 14 - Gen 3 - Chân USB Type-C - 20V-3.25A - 65W - ZIN

690.000₫
Sạc Laptop Lenovo ThinkBook 14 - Gen 2 - Chân USB Type-C - 20V-3.25A - 65W - ZIN

Sạc Laptop Lenovo ThinkBook 14 - Gen 2 - Chân USB Type-C - 20V-3.25A - 65W - ZIN

690.000₫
popup

Số lượng:

Tổng tiền:

Contact Me on Zalo
0919.261.139