Màn hình Lenovo

Màn Hình  Laptop Lenovo Yoga 7-14ITL - FHD TOUCH

Màn Hình Laptop Lenovo Yoga 7-14ITL - FHD TOUCH

3.900.000₫
Màn Hình Laptop Lenovo ThinkPad X230 - 12.5 INCH - LED MỎNG 40 PIN - HD

Màn Hình Laptop Lenovo ThinkPad X230 - 12.5 INCH - LED MỎNG 40 PIN - HD

1.150.000₫
Màn Hình Laptop Lenovo IdeaPad L340 - 15.6 INCH - LED MỎNG 30 PIN - FHD IPS

Màn Hình Laptop Lenovo IdeaPad L340 - 15.6 INCH - LED MỎNG 30 PIN - FHD IPS

1.700.000₫
Màn Hình Laptop Lenovo IdeaPad 5 - 15ARE05 - 15.6 INCH - LED MỎNG 30 PIN - FHD IPS

Màn Hình Laptop Lenovo IdeaPad 5 - 15ARE05 - 15.6 INCH - LED MỎNG 30 PIN - FHD IPS

1.700.000₫
Màn Hình Laptop Lenovo IdeaPad 5 - 14ARE05 - 14.0 INCH - LED MỎNG 30 PIN - FHD IPS

Màn Hình Laptop Lenovo IdeaPad 5 - 14ARE05 - 14.0 INCH - LED MỎNG 30 PIN - FHD IPS

1.700.000₫
Màn Hình Laptop Lenovo IdeaPad 5 - 15ALC - 15.6 INCH - LED MỎNG 30 PIN - FHD IPS

Màn Hình Laptop Lenovo IdeaPad 5 - 15ALC - 15.6 INCH - LED MỎNG 30 PIN - FHD IPS

1.700.000₫
Màn Hình Laptop Lenovo IdeaPad 3 - 15ALC - 15.6 INCH - LED MỎNG 30 PIN - FHD IPS

Màn Hình Laptop Lenovo IdeaPad 3 - 15ALC - 15.6 INCH - LED MỎNG 30 PIN - FHD IPS

1.700.000₫
Màn Hình Laptop Lenovo IdeaPad 5 - 14ALC - 14.0 INCH - LED MỎNG 30 PIN - FHD IPS

Màn Hình Laptop Lenovo IdeaPad 5 - 14ALC - 14.0 INCH - LED MỎNG 30 PIN - FHD IPS

1.700.000₫
Màn Hình Laptop Lenovo IdeaPad 3 - 14ALC - 14.0 INCH - LED MỎNG 30 PIN - FHD IPS

Màn Hình Laptop Lenovo IdeaPad 3 - 14ALC - 14.0 INCH - LED MỎNG 30 PIN - FHD IPS

1.700.000₫
Màn Hình Laptop Lenovo IdeaPad 3 - 14ITL - 14.0 INCH - LED MỎNG 30 PIN - FHD IPS

Màn Hình Laptop Lenovo IdeaPad 3 - 14ITL - 14.0 INCH - LED MỎNG 30 PIN - FHD IPS

1.700.000₫
Màn Hình Laptop Lenovo IdeaPad 5 - 14ITL - 14.0 INCH - LED MỎNG 30 PIN - FHD IPS

Màn Hình Laptop Lenovo IdeaPad 5 - 14ITL - 14.0 INCH - LED MỎNG 30 PIN - FHD IPS

1.700.000₫
Màn Hình Laptop Lenovo IdeaPad 3 - 15ITL - 15.6 INCH - LED MỎNG 30 PIN - FHD IPS

Màn Hình Laptop Lenovo IdeaPad 3 - 15ITL - 15.6 INCH - LED MỎNG 30 PIN - FHD IPS

1.700.000₫
Màn Hình Laptop Lenovo IdeaPad 5 - 15ITL - 15.6 INCH - LED MỎNG 30 PIN - FHD IPS

Màn Hình Laptop Lenovo IdeaPad 5 - 15ITL - 15.6 INCH - LED MỎNG 30 PIN - FHD IPS

1.700.000₫
Màn Hình Laptop Lenovo IdeaPad 5 - 15IIL - 15.6 INCH - LED MỎNG 30 PIN - FHD IPS

Màn Hình Laptop Lenovo IdeaPad 5 - 15IIL - 15.6 INCH - LED MỎNG 30 PIN - FHD IPS

1.700.000₫
Màn Hình Laptop Lenovo IdeaPad 3 - 15IIL - 15.6 INCH - LED MỎNG 30 PIN - FHD IPS

Màn Hình Laptop Lenovo IdeaPad 3 - 15IIL - 15.6 INCH - LED MỎNG 30 PIN - FHD IPS

1.700.000₫
Màn Hình Laptop Lenovo IdeaPad 5 - 14IIL - 14.0 INCH - LED MỎNG 30 PIN - FHD IPS

Màn Hình Laptop Lenovo IdeaPad 5 - 14IIL - 14.0 INCH - LED MỎNG 30 PIN - FHD IPS

1.700.000₫
Màn Hình Laptop Lenovo IdeaPad 3 - 14IIL - 14.0 INCH - LED MỎNG 30 PIN - FHD IPS

Màn Hình Laptop Lenovo IdeaPad 3 - 14IIL - 14.0 INCH - LED MỎNG 30 PIN - FHD IPS

1.700.000₫
Màn Hình Laptop Lenovo IdeaPad 3 - 14ITL - 14.0 INCH - LED MỎNG 30 PIN - FHD IPS

Màn Hình Laptop Lenovo IdeaPad 3 - 14ITL - 14.0 INCH - LED MỎNG 30 PIN - FHD IPS

1.700.000₫
Màn Hình Laptop Lenovo IdeaPad 3 - 15ITL - 15.6 INCH - LED MỎNG 30 PIN - FHD IPS

Màn Hình Laptop Lenovo IdeaPad 3 - 15ITL - 15.6 INCH - LED MỎNG 30 PIN - FHD IPS

1.700.000₫
Màn Hình Laptop Lenovo IdeaPad 3 - 15ALC - 15.6 INCH - LED MỎNG 30 PIN - FHD IPS

Màn Hình Laptop Lenovo IdeaPad 3 - 15ALC - 15.6 INCH - LED MỎNG 30 PIN - FHD IPS

1.700.000₫

 

 
popup

Số lượng:

Tổng tiền:

Contact Me on Zalo
0919.261.139